Maledivská republika, Maledivy

Maledivská republika aneb Maledivy

Maledivy - Státní znak 1.png
Maledivská vlajka, vlajka Malediv, vlajka Maledivské republiky

V dávných dobách výsostné vody Malediv, korálové útesy, azurové laguny, ostrovy a pláže s bílým pískem vítaly pouze ztracené námořníky. Později objevili Maledivy různí dobrodruzi, obchodníci a kolonizátoři, kteří postupně tvořili dějiny země. Dnes Maledivská republika svou široce otevřenou náručí ročně vítá kolem milionu a půl turistů z celého světa, přičemž počty každoročně stoupají. Z České republiky na Maledivy ročně zavítá průměrně 10 000 cestovatelů.

Maledivská republika

Maledivská republika je ostrovní stát v Indickém oceánu, který tvoří 26 přírodních atolů administrativně rozdělených do 20 atolů, táhnoucích se ve dvou řadách v délce 871 km. Jihem Malediv mezi atoly Suvadiva a Addu (Seenu) prochází rovník. Každý atol je tvořen korálovým útesem, který je lemován lagunou a hlubokými kanály, jež útesy od sebe oddělují. Mezi těmito útesy a kanály je téměř nemožné proplout bez navigace a plnohodnotných informací o daných lokalitách.

 

Maledivy se rozkládají na ploše přes 90 000 km čtverečních, z nichž pouze 298 tvoří pevnina, tedy ostrovy. Počet maledivských ostrovů je oficiálně 1126, ale od roku 2014 postupně přibývají nové umělé ostrovy, zejména v lokalitě atolu Kaafu známého také jako severní a jižní Male atol. Z celkového počtu ostrovů je 199 obydlených a 160 resortů. Počet resortů je přibližný, jelikož se resorty otevírají a zavírají dle nutnosti rekonstrukce, a také vznikají zbrusu nové hotelové komplexy. Ostatní ostrovy jsou neobydlené a slouží jako hospodářské (např. k zemědělským účelům) nebo jsou využívány pro volný čas (např. na piknik).

 

Nejbližšími sousedními státy Malediv jsou Srí Lanka a Indie.

Ibrahim Mohamed Solih

​Statní zřízení, hlava státu, státní symboly Maledivské republiky a hlavní město

Maledivská republika je státním zřízením prezidentská parlamentní demokracie. Výkonnou moc má vláda v čele s prezidentem. Prezident a viceprezident jsou voleni v přímé volbě. Členy vládního kabinetu jmenuje prezident a schvaluje parlament. Zákonodárnou mocí je parlament, tzv. People's Majlis, který má 87 členů. Prezident a parlament jsou dle ústavy voleni na funkční období 5 let. Na vrcholu justiční soustavy je Nejvyšší soud. Místní samosprávu tvoří atolové a ostrovní rady.

Aktuálním maledivským prezidentem je Ibrahim Mohamed Solih přezdívaný Ibu, který byl prezidentem zvolen 18. listopadu 2018.

 

Státní znak Maledivské republiky je tvořen kokosovou palmou, muslimským půlměsícem a dvěma maledivskými vlajkami, které obepíná stuha s arabským nápisem "Ad-Dawlat Al-Mahaldheebiyya", což v překladu znamená "Stát tisíce ostrovů". V minulosti toto označení použil jeden z nejvýznamnějších arabských cestovatelů a kartografů středověku Abú Abdallah ibn Battúta a po něm ho převzali i mnozí další. Palma symbolizuje obživu národa. Podle místních jsou palmy nejužitečnější rostliny, neboť se dá zužitkovat každá jejích část. Půlměsíc a hvězda symbolizují islám.

 

Hlavním městem Malediv je ostrov Male v severním Male atolu označovaným také jako Kaafu atol.

Náboženství, bezpečnost, jazyk, obyvatelé, kultura, zvyky a tradice

Náboženství 

Až do roku 1153, kdy Maledivané konvertovali k islámskému náboženství, byly Maledivy zemí budhistickou. Nyní je Maledivská republika 100 % muslimskou zemí (Sunnité). Díky buddhistickým kořenům a vlivem západních turistů není na Maledivách islám tak striktní jako v jiných muslimských zemích. Zejména na obydlených ostrovech se z pochopitelných důvodů doporučuje respektovat místní náboženské a kulturní zvyky.

 

Bezpečnost

Maledivy patří k jedné z nejbezpečnějších asijských zemí. Kriminalita místních obyvatel nijak nepřevyšuje úroveň západních zemí a její výskyt je zaznamenán převážně v lokalitě hlavního města. Policie a další bezpečností složky jsou dobře organizovány. Místní obyvatelé se obvykle chovají k cizincům velmi přívětivě.

Úřední jazyk

Úředním jazykem Maledivanů je Dhivehi (Maledivština nebo ދިވެހ)), indoárijský jazyk, který má původ v sanskrtu. Dhivehi, jež ovlivnila také arabština, používá zvláštní písmo jménem Thaana psané zprava doleva. Na úřadech, při obchodování, ale hlavně v cestovním ruchu je používána britská angličtina, kterou se děti učí již ve školce. Základy angličtiny znají i starší ročníky. Mnoho Maledivanů mluví také plynule italsky. Mezi místními obyvateli lze slyšet bangladéštinu, sinhálštinu, hindštinu a také arabštinu.

Obyvatelé

Maledivané jsou výsledkem několika vln osídlení z různých částí indického subkontinentu, ale také Arábie nebo Afriky, a tisíciletých interakcí lidí různých ras a etnik, které během několika století protínaly Indický oceán. Obyvatelé ostrovů jsou rozptýleni po všech atolech, nejvíce jich však žije na severním a jižním Male atolu a z nich většina je soustředěna v aglomeraci hlavního města Male. Druhou nejvíce obydlenou částí Malediv je Seenu atol nebo také Addu. Po oficiálním sčítání lidu v roce 2018 byl počet obyvatel Malediv 441 882. Odhaduje se, že v roce 2021 Maledivy mají zhruba 550 000 obyvatel. Kromě oficiálního školství existují na maledivských ostrovech různé komunitní programy zaměřené na vzdělávání nejen dětí, ale i celých komunit. 

Kultura a tradice

Přestože jsou Maledivy domovem jen něco málo přes půl milionu obyvatel, mají svou vlastní jedinečnou kulturu a tradice, které byly ovlivněny různými kulturami z oblasti celého Indického oceánu. Například tradiční muslimský svátek Eid-Al-Fitr, částečně připomíná hinduistický indický svátek Holi, kdy po sobě lidé hází barvy v prášku.

Tradiční hudba a tanec

Tradiční hudba a tanec jsou silně ovlivněné východní Afrikou, Arábií a zeměmi indického subkontinentu. Tradiční maledivská skupina se jmenuje Boduberu a jedná se o skupinu zpívajících mužů hrajících na bubny, které doplňují tanečníci.

 

Řemeslo

I řemeslo má na Maledivách bohatou tradici. Mezi nejznámější řemesla patří ruční gravírování korálových bloků, výroba rohoží z palmových listů, výroba lakovaných dřevěných nádob nejenom na potraviny a výroba paliček na paličkování. Nejznámější lakýrnici pochází z obydleného ostrova Thulhaadhoo na Baa atolu.

Hospodářství, časový posun, pracovní a otevírací doba, měna a ceny

Hospodářství

V dávných dobách bývali Maledivští obyvatelé závislí pouze na moři, přičemž jejich hlavním zdrojem obživy býval rybolov a stavba tradičních lodí Dhoni. I dnes rybolov významně přispívá k hospodářství ostrovní země, ale hlavním zdrojem, pokud jde o zaměstnanost a příjem země, je cestovní ruch. Mezi další významné odvětví ekonomiky se v novodobých dějinách počítá také stavební průmysl.

 

Časový posun

Oproti času v Evropě (CET) je časový posun na Maledivách v zimním období +4 hodiny a v létě +3 hodiny (díky zimnímu a letnímu času). Resorty mají většinou časový posun ještě o další hodinu více, a to z důvodu prodloužení dne svým hostů.

 

Pracovní a otevírací doba

Maledivské úřady standardně fungují od neděle do čtvrtka. Oficiální volno je v pátek a v sobotu. Obchody, restaurace a ostatní služby fungují většinou denně. Pracovní doba je různá a mění se dle potřeby a časů modliteb. Během tradičního Ramadánu je třeba počítat s omezeními pracovní a otevírací doby.

 

Měna

V případě, že se v hlavním městě Male nebo na obydlených ostrovech chystáte nakupovat, na letišti si nezapomeňte vyměnit maledivské rufie (zkratka MVR, popř. MRF nebo Rf), které jsou oficiální měnou Malediv. Ve většině obchodů a hotelů a speciálně na resortech akceptují americké dolary (USD), které jsou neoficiální měnou Malediv. Dolar se téměř výhradně používá pro platební styk v cestovním ruchu a při obchodování se zahraničím. ​Směnný kurz stanovuje státní instituce Maldives Monetary Authority (MMA), obdoba centrální banky. Orientačně je kurz 1 USD = 15 MVR.

Ceny

Ve smíšených obchodech na obydlených ostrovech jsou ceny za potraviny a další zboží podobné jako v drobných provozovnách v České republice ("večerky", obchody na čerpacích stanicích apod.). V resortech jsou ceny mnohem vyšší. Např. třetinka piva v plechovce se pohybuje od 3.50 do 8 USD, koktejly s alkoholem od 6 USD, láhev běžného vína od 25 do 100 USD a láhev minerální vody od 2,50 USD. V bistrech a restauracích na obydlených ostrovech jsou ceny pro turisty podobné cenám v restauracích v České republice. V resortech ceny jídel začínají v průměru na 25 USD za jeden chod. Záleží na úrovni resortu.

Tradiční i netradiční kuchyně, pitná voda, alkohol

Maledivy nabízí jak tradiční maledivskou kuchyni, tak kuchyni ze všech konců světa, se kterou se návštěvník setká převážně na resortech nebo na městských ostrovech v lokalitě hlavního města Male. Na obydlených ostrovech je možné ochutnat tradiční maledivskou kuchyni mající základ v kuchyni indické a srílanské. Hlavní suroviny maledivské kuchyně jsou čerstvé ryby, kokos, kari, rýže a placky Roshi. Ovoce a zelenina se pěstuje na k tomu vyhrazených ostrovech, ale spolu s masem, mléčnými výrobky a dalšími potraviny se na Maledivy většinou dováží.

Zdravotně nezávadná voda se na Maledivách získává odsolováním mořské vody. Takto získaná voda však není vhodná k pití. Voda z vodovodu je pitná pouze v hlavním městě Male a Hulhumale. Alkohol je dostupný pouze na resortech a safari lodích. Místním obyvatelům je konzumace alkoholu zakázána a také na obydlených ostrovech není alkohol dostupný ani pro cizince. 

Biosféra na Maledivách

Maledivy mají jedno z nejcitlivějších prostředí na planetě. Řada mořských druhů živočichů a ptáků je chráněna zákonem. Najdeme tu několik biosférických rezervací, z níž nejznámější je korálový útes a laguna Hanifaru Bay na Baa atolu, která je zapsána na seznamu UNESCO. Další přírodní rezervace se vyskytují po celých Maledivách na různých ostrovech a tvoří je mokřady, mangrovy, korálové útesy, laguny pokryté mořskou trávou a ostrovy. Jako další biosférická rezervace byl v roce 2020 na seznam UNESCO zapsán obydlený ostrov Fuvahmulah. Tento ostrov je jako jediný zároveň také atolem a nazývá se Gnaviyani. Fuvahmulah je velice jedinečný ostrov obklopený oblázkovou pláží s býlími, šedými a černými kameny, které se jinde na Maledivách nevyskytují. Jsou zde také dvě velká sladkovodní jezera a mnoho mokřadů.

Korálové útesy, které jsou základem ostrovů, tvoří měkké a tvrdé korály, jež obývají tisíce druhů ryb nejvíce zastoupené žraloky, delfíny, rejnoky, mantami a velrybami. Návštěvníky Malediv nejčastěji láká šnorchlování se žralokem velrybím (žralokem obrovským), se žraloky vouskatými nebo s mantami.

Ochrana životního prostředí

Na Maledivách existuje několik neziskových organizacích, které spolupracují s mezinárodními ekologickými organizacemi usilujícími o ochranu životního prostředí, především podmořského světa. Jednou z takových organizací je například Naifaru Juvenile na obydleném ostrově Naifaru (Lhaviyani atol), která se specializuje na záchranu mořských želv. Organizace vznikla v roce 2012, a jen do roku 2019 měla na svém kontě přes 500 zachráněných zraněných nebo ohrožených želv. Další organizací je např. Maldives Whale Shark Research Programm sídlící na obydleném lokálním ostrově Dhigurah, která se zabývá monitorováním žraloků velrybích. Různé dobrovolnické organizace rovněž často pořádají eventy čištění pláží a korálových útesů.

 

Také resorty se v rámci svých vlastních projektů zabývají ochranou životního prostředí. K takovým projektům patří např. výzkum regenerace korálových útesů. Popularitě se těší i 3D tisk korálů v resortu Summer Island na severním Male atolu.

Pomozte nám chránit Maledivy!

Za celé Maledivy prosíme, aby všichni, kteří tuto krásnou zemi navštíví, pomohli chránit křehkou fauny i floru maledivských ostrovů, na Maledivy dováželi co nejméně výrobků v plastových obalech a ty dovezené odváželi zpět domů, kde je recyklace plastů na mnohem vyšší úrovni.

Prosíme též všechny, aby při šnorchlování a potápění nestoupali na korály, nelámali a nedotýkali se jich. Nedotýkejte se ani mant a dalších mořských živočichů. Lidský dotyk může zranit citlivou kůži těchto tvorů.

Děkujeme.

Při cestách na Maledivy

Zdravotní péče a potřebná očkování při cestě na Maledivy

​​Zdravotní péče je na Maledivách dnes již poměrně dobrá. Mimo státní nemocnice jako je například Indira Gandhi Memorial Hospital v Male, existují také moderní soukromé nemocnice, Tree Top Hospital, ADK Private Hospital nebo AMDC Clinic. Na každém resortu i obydleném ostrově je k dispozici lékař a na hlavních ostrovech atolů také oblastní nemocnice. Při cestě na Maledivy se nevyžaduje žádné očkování. Povinné očkování mají pouze ti cestovatelé, jež před svou cestou na Maledivy navštívili země s výskytem žluté zimnice.

Telefonování, internet a důležitá telefonní čísla

Telefonování z Malediv do Evropy se v případě roamingu může hodně prodražit. WI-FI je ve většině hotelů a resortů k dispozici zdarma. Pro ty, kteří potřebují telefon a internet k práci, doporučujeme zakoupit místní SIM kartu od operátora Dhiraagu nebo Ooredoo. SIM kartu pro hovory i data lze zakoupit na letišti v Male a je k tomu zapotřebí cestovní pas. Mezinárodní telefonní předvolba Malediv je +960.

V případě, že se dostanete do potíží, které nelze vyřešit s hotelem či resortem, kontaktujte příslušné orgány. Pohotovost má číslo 102, hasiči 118 a policie 119. Pokud byste byli např. okradeni na letišti, volejte turistickou policii: +960 979 0070.

Elektrická energie

Na Maledivách neexistuje celostátní distribuce elektrické energie. Každý ostrov má vlastní generátor, obvykle dieselový. Na některých ostrovech, speciálně v turistických letoviscích, je možné spatřit výrobu elektřiny prostřednictvím solárních panelů. Napětí kolísá v rozmezí 220 až 240 V. Zásuvky a zástrčky jsou britského typu. Je tedy vhodné mít s sebou adaptér.

 

Možnosti ubytování

Do prosince 2009 bylo na Maledivách možné ubytovat se pouze v resortech, tedy ostrovech zcela vyhrazených cestovnímu ruchu. V lednu 2010 byl na obydleném ostrově Maafushi na jižním Male atolu (Kaafu atolu) otevřen první penzion a od té doby cestovní ruch vzkvétá i na lokálních obydlených ostrovech, tedy ostrovech, kde žijí místní obyvatelé. Maledivy už tak nejsou luxusní destinací pouze pro nejbohatší, ale navštívit je si mohou dovolit i méně zámožní cestovatelé. Na lokálních ostrovech je ubytování možné v rodinných penzionech nebo hotelech. Další možností jsou lodě - jachty při tzv. safari plavbách. Na Maledivách je zakázáno jakékoliv stanování, kempování a vůbec nocování mimo oficiální ubytovací zařízení.

Cestování v rámci maledivských ostrovů

Doprava na Maledivách je ovlivněna mnoha faktory, z nichž hlavním je počasí, tedy povětrnostní podmínky a stav oceánu. Místní obyvatelé mezi obydlenými ostrovy cestují veřejnými trajekty (ferry), rychlo loděmi a menšími letadly (vnitrostátní lety). Po ostrovech se dá pohybovat nejčastěji pěšky, na kole či motocyklu. Silniční doprava je rozšířena výrazně méně. Osobní a nákladní auta slouží převážně k dopravě osob a zboží. Vlastnit automobil soukromě je výsadou obyvatel aglomerace hlavního města. Velmi rozšířeným dopravním prostředkem jsou motocykly a skútry. 

Turisté jsou organizovaně dopravováni mezi letištěm v Male a cílem cesty, tedy lokálním obydleným ostrovem nebo resortem, rychlo loděmi, vnitrostátními lety nebo hydroplány, resp. kombinací uvedených dopravních prostředků. Doprava na vlastní pěst se bez znalosti místních poměrů nedoporučuje.

Počasí na Maledivách, kdy cestovat a co očekávat

Maledivy jsou tropickou destinací, v níž panuje monzunové klima. Počasí se tu dělí na dvě roční období, období sucha tzv. Iruvaa nebo také Iruvai (severovýchodní monzun) a období dešťů tzv. Hulhangu (jihozápadní monzun). Severovýchodní monzun trvá od prosince až do dubna, kdy prší velice málo a kdy také probíhá hlavní turistická sezóna. Denní průměrné teploty se pohybují kolem 30 až 33 °C a v noci o něco málo méně. Toto období je dokonalé pro lenošení na pláži, potápění a šnorchlování. Jihozápadní monzun trvá od května do listopadu. V tuto dobu fouká vítr, často prší a bývá méně slunečných dnů. Viditelnost pod hladinou je horší díky planktonu, což má ale zároveň vliv na zvýšený výskyt mant a žraloka obrovského. Denní teploty se pohybují od 27 do 30 °C. V noci může být chladněji, kolem 25 °C. Toto období je vhodné pro kitesurfing, windsurfing, potápění s různými druhy mořských živočichů a relaxaci v podobě wellness.

 

Pravidla chování na Maledivách

Na celých Maledivách je přísně zakázán nudismus. Plavky a bikiny jsou bez omezení akceptovány pouze v resortech a na safari lodích. Na lokálních obydlených ostrovech je třeba ke koupání a slunění v plavkách využít speciálních, k tomu vyhrazených bikiny pláží pro turisty. Nebo je možné absolvovat výlet na neobydlený ostrov či na písečné mělčiny, tzv. sandbank.

V případě návštěvy městských ostrovů v lokalitě hlavního města Male a všech obydlených ostrovů je nutné mít na paměti vhodné oblečení. Ženy by na veřejnosti měly mít volné oblečení nejméně v délce pod kolena, které neodhaluje ramena a prsa. Muži by neměli nosit odhalenou hruď. V případě návštěvy mešity se musí každý zout a mít vhodné oblečení, což jsou například dlouhé kalhoty nebo sukně a triko s dlouhým rukávem. Letmý polibek a držení se při procházce za ruku nikoho na Maledivách nepobouří. 

Dovoz a vývoz

Na Maledivy je zakázáno dovážet narkotika, alkohol, produkty z vepřového masa, pornografický materiál a symboly jiných náboženství. Vyvážet je zakázáno korály, mušle a další živé i neživé úlovky z mořského dna. 

 

Vstupní podmínky při cestě na Maledivy - aktuální stav

Cestujete-li na Maledivy jako turista, aktuálně ke vstupu do země potřebujete roušku, platný cestovní pas, zpáteční letenku, voucher na ubytování, platební kartu nebo hotovost (USD) k úhradě služeb objednaných na místě, výsledek negativního RT-PCR testu, který není starší než 96 hodin před nástupem do letadla a vyplněný elektronický formulář Traveller Health Declaration. Při splnění těchto bodů Vám bude na příletu uděleno turistické vízum na 30 dní zdarma. Od 1. prosince 2020 můžete také za každou návštěvu Malediv sbírat body ve věrnostním programu Maldives Border Miles Loyalty Program a nechat se za ně odměňovat. Odletová taxa v ceně 25 USD se neplatí. Je započítána v ceně letenky. KOMPLETNÍ INFORMACE O VÍZECH A KONTAKTY.

Zaujaly vás Maledivy? Tak na nic nečekejte, oslovte naši vicekonzulku Lucii a pospěšte k nám do ráje!